Jan Van de Velde (°Hamme 23-12-60)

Jan Van de Velde Studies:

 • Lager onderwijs en lager secundair (moderne) aan het H.-Hartinstituut in Hamme
 • Hoger secundair onderwijs Wetenschappelijke B aan het Sint-Jozef-Klein Seminarie (college) in Sint-Niklaas met maturiteitsproef ‘Vergelijking van vijf kerstverhalen van Stijn Streuvels’, geëxamineerd door leraar Anton Van Wilderode en externe Jos Florquin (‘Ten Huize van’) – grootste onderscheiding
 • Lerarenopleiding aan het Instituut Glorieux in Oostakker – grootste onderscheiding
 • Drie jaar (volledige cyclus) Hoger Opvoedkundig Instituut De Hovre in Gent

Beroepsloopbaan:

 • Leraar aan de Oefenschool Glorieux in Oostakker (1982-1988)
 • Leraar aan de Sint-Jozefschool Zouaaf in Hamme (1988-…)
 • Freelance journalist sinds 1988 voor Het Volk-Het Nieuwsblad-De Standaard, De Streekkrant, De Zondag

Bibliografie:

 • VAN NU NAAR TOEN
  Dit geschiedenisboekje voor het zesde leerjaar was thematisch en gaf uitleg over de geschiedenis van de woning, teruggaand van het heden naar het verleden. Die nieuwe invalshoek was geïnspireerd door de wetenschap dat geschiedenis als leervak eigenlijk vooral bedoeld is om via het verleden het heden te verklaren. Zo kan je bijvoorbeeld het bouwen van een schouw op een woning verklaren door het feit dat in het begin van de Nederzettingentijd de mensen in de eerste woningen een gat in het dak maakten om de rook te laten ontsnappen. Toen ze merkten dat de regen het vuur via dit gat kon doven, zijn ze stilaan op het idee gekomen om een schouw te maken. De oorsprong van de huidige centrale verwarming kunnen we dan weer gaan zoeken bij de Romeinen, enz…
 • GESCHIEDENIS VAN DE ABDIJ VAN ROOSENBERG
  in samenwerking met Marc Berckmoes, Andre De Keyser en Marc Bogaert. "Geschiedenis van de Abdij van Roosenberg" was een themawerk van vijftienjarige studenten aan het H.-Hartinstituut, waarin de vier scholieren gingen graven in de ontstaansgeschiedenis van de Waasmunsterse abdij. Het werk was gebaseerd op archiefmateriaal en gesprekken met de zusters en de abdis. De vier auteurs kregen voor dit studiewerk overigens grootste onderscheiding.
Het Hamse Weerkadobons
Google